Dag van de Bouw geeft inkijkje in verdiepen Twentekanalen

Dag van de Bouw geeft inkijkje in verdiepen Twentekanalen

Veelal gaat het bij de Dag van de Bouw om de aanleg van zwembaden en garages die op deze dag de deuren voor het publiek openen. Ook op 'watergebied' kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen om zo te ervaren wat er allemaal wordt verricht om ons land nog efficiënter, mooier en duurzamer te maken. Niet alleen voor nu, maar ook voor de komende generaties.

In het oosten van het land worden de Twentekanalen verdiept, zodat onder meer grotere (en zwaarder beladen) schepen straks vlotter en veiliger op deze kanalen kunnen varen. Ook is de verbreding een stimulans voor de regionale economie en werkgelegenheid. De bouwcombinatie VOHB (Van Oord, Hakkers en Beens) staat samen met Rijkswaterstaat daarom voor een enorme uitdaging om 47 kilometer damwand te vervangen. Hiervan wordt 35 kilometer vernieuwd; de overige 12 worden vervangen door natuurvriendelijke oevers. Daarnaast wordt het kanaal voorzien van een zelfdichtende laag ten behoeve van de grondwaterbeheersing die door Van Heteren wordt aangebracht.

Enthousiast

Wilco Zeilmaker, omgevingsmanager van 'VOHB', is meer dan enthousiast over dit project dat niet geheel zonder risico wordt uitgevoerd. "Door de verdieping van het kanaal wordt ook de huidige sliblaag op de bodem verwijderd. Dit vormt een natuurlijke afdichting tegen kwelwater. Na het verwijderen van het slib brengen we een nieuwe, dunne laag bestaande uit een mengsel van zand en bentoniet aan om de kwelwaterstroom te stabiliseren."

Het mengsel bestaat uit een kleisoort die van vulkaanas is gemaakt. Daarnaast maken de bouwers over een lengte van twaalf kilometer de oevers natuurvriendelijk. "Op deze manier hebben we ook aan de dieren gedacht die dan de oversteek makkelijker kunnen maken. De damwanden aan de oevers van het kanaal worden over een lengte van 35 kilometer aan beide kanten vervangen. Genoeg te zien dus tijdens de Dag van de Bouw die op deze manier een echte ontdekkingsreis met meerdere dimensies wordt."

Olympische planning

Het verwijderen van de bestaande damwanden klinkt mogelijk als een makkelijke klus, maar het vereist een goede voorbereiding. "De logistieke opgave is belangrijk aandachtspunt om ervoor te zorgen om de normale scheepvaart niet te hinderen. Op bepaalde momenten zijn zo’n honderd vaartuigen aan het werk. Wanneer je alles achter elkaar zet, is het meer dan een complexe bedoening en is hier een Olympische planning voor nodig."

20 miljoen kilo staat te water

Zeilmaker wil jong en oud aansporen om langs 'de oevers van de Twentekanalen' een kijkje te komen nemen. "Hoogtepunten? Ja, die zijn er zeker. Met name de plek waar het zand-bentonietmengsel (ZBM) ligt opgeslagen en wordt bewerkt. Wat te denken van de bijna 20.000 ton staal die in ons depot ligt opgeslagen en daar wordt bewerkt? Als je je dan realiseert dat deze hoeveelheid er over een jaar niet meer ligt en is verwerkt als nieuwe oever in het Twentekanaal... Een hele opgave, dus. Als klap op de vuurpijl zullen ook gigantische baggervaartuigen en het ZBM-vaartuig langs de oever liggen ter hoogte van de XL-businesskade in Almelo. Zij maken het plaatje compleet."

Geschiedenis in de maak

Zeilmaker besluit: "We willen graag vertellen wat voor een werk al is verzet en wat we allemaal doen om bijvoorbeeld de grondwateroverlast naar de omgeving te minimaliseren. De Dag van de Bouw komt wat dat betreft als geroepen. Ik kan mij voorstellen dat mensen uit de buurt graag langskomen om poolshoogte te nemen. 'Wat komt er uit het kanaal en wat gaat er ook weer in?' Zo'n grootschalig, regionaal project gaat deze generatie in de komende vijftig jaar niet meer meemaken. Dus daarom mijn oproep: kom langs om dit staaltje werk van dichtbij te bekijken."

Kom jij kijken op 18 juni?

We nodigen je van harte uit om te kijken bij dit project in Amsterdam. Dat kan op zaterdag 18 juni tussen 10.00 en 16.00 aan de Kanaalweg in Markelo. De locatie is kindvriendelijk. Bekijk via deze link alle projecten die meedoen aan Dag van de Bouw. Er is altijd een project bij jou in de buurt.