Centrumvernieuwing Stadskanaal

Herinrichting Nieuwbouw

Avitec heeft in samenwerking met de gemeente Stadskanaal en landschapsarchitect Frans Beune de herinrichting van het centrumgebied van Stadskanaal gerealiseerd. Bij dit project is Avitec vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering betrokken. Vier jaar lang is er hard gewerkt om het centrum van Stadskanaal aantrekkelijk en veilig te maken. En nu is het (bijna) klaar! Kom langs en zie wat er allemaal gebeurd en veranderd is in de afgelopen jaren!

Het aantal inwoners van de gemeente Stadskanaal is in de afgelopen jaren gedaald. Tegelijkertijd zijn er winkelketens verdwenen. Het gevolg voor het winkelcentrum van Stadskanaal was dat er steeds meer panden leeg kwamen te staan. Deze leegstand in combinatie met een groot winkeloppervlak zorgde voor een onsamenhangend en een minder gezellig centrum. Om het tij te keren, moest er veel gebeuren. Lees er meer over op de website  www.centrumvernieuwing.nl