HOV in 't Gooi

Herinrichting

Het project HOV in 't Gooi realiseert een hoogwaardige OV-verbinding tussen Huizen en Hilversum, waaronder een vrijliggende busbaan met drie spoorkruisingen tussen de A27 en het busstation in Hilversum. Het meest complexe onderdeel is de bouw van de Alexiatunnel. Deze dubbellaagse spooronderdoorgang wordt op zéér beperkte ruimte, zo ongeveer 'op een schoenveter' praktisch in de huiskamers van mensen gebouwd.

Samen met opdrachtgevers ProRail, gemeente Hilversum en provincie Noord-Holland werkt BAM aan de Alexiatunnel. De bouw van deze dubbellaags tunnel van 249m is een huzarenstukje voor de ondergrondse bouw. Het laat zien wat er kan binnen minimale ruimte met veel raakvlakken. Naast de enorme impact op aanwonenden en de complexiteit met spoorse bouw binnen krappe treinvrije periodes, geeft het ruimtegebrek ook grote technische uitdagingen, waaronder ongekende kluwen aan kabels en leidingen, trillingsrisico's bij het aanbrengen van de tunnelwanden in relatie tot kwetsbare woningen en de zeer beperkte opstel- en aanvoerruimte voor materieel en materialen.

De snelverkeerstunnel is al bijna gereed. De Dag van de Bouw geeft een mooie kans om door deze tunnel te kunnen lopen. Collega's geven toelichting op alle technische vragen. Transdef laat zijn elektrische bus zien en gemeente Hilversum vertelt meer over het nieuwe stationsplein.

Deze Dag van de Bouw is ook voor kinderen leuk. Wij hopen dat zij interesse krijgen in het werken in de bouw.