N522 Vervanging brug Ouderkerk

Nieuwbouw

Het project N522 Vervanging brug Ouderkerk omvat de sloop van de bestaande brug Ouderkerk, het bouwen van twee nieuwe bruggen en het aanpassen van de aansluitende infrastructuur. 

 

In opdracht van de provincie Noord-Holland voert aannemerscombinatie BOK (Combinatie Brug Ouderkerk) ingrijpende werkzaamheden uit aan de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. De huidige brug nadert het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. Dit moment biedt ook de mogelijkheid om de brug te verbreden om zo de doorstroming te verbeteren. Naast de bestaande brug die wordt vervangen, wordt een nieuwe brug geplaatst. De aansluitende wegen en fietspaden worden eveneens aangepast. 

Speciaal aan dit project is het bouwen van de basculekelder op de oever, zodat na realisatie de basculekelder ingeschoven wordt op de definitieve plek.

Wil je meer over deze speciale werkwijze horen en zien, dan ben je van harte welkom op het project! We hopen jullie op zaterdag 18 juni te zien!

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N522_Vervanging_brug_Ouderkerk