Piekberging Haarlemmermeer

Herbestemming Herinrichting Nieuwbouw

Een minipolder voor klimaatadaptieve waterberging in de Haarlemmermeer. Deze piekberging is een ingepolderd gebied dat wordt gebruikt om de omliggende boezemgemalen tijdelijk te ontlasten tijdens hevige en langdurige regenval.

Voor de aanleg van de Piekberging wordt een dijk van ca. 4 km aangelegd op het laagste punt van de gemeente Haarlemmermeer. Om de 1.000.000m3 water binnen 24 uur uit de ringvaart te kunnen laten stromen wordt een grote inconstructie gebouwd.

Voor het project worden echter ook bruggen, kanalen en andere waterbouwkundige constructies gebouwd.

Bij de dag van de bouw wordt u ontvangen met een kop koffie in de keet waar een informatie markt is met presentaties over het project en de rol van Rijnland als hoogheemraadschap.

Op de parkeerplaats staan grote materieelstukken opgesteld zoals een rupskraan, bulldozer en betonmixer.

Voor de kinderen is er een minigraver op een berg zand om de eerste ervaringen als machinist op te doen. 

Verder is een werkbezoek mogelijk met een kleine wandeling naar de uitlaatconstructie van de Piekberging.