Faculteit Rechtsgeleerdheid

Verbouw Herbestemming Herinrichting Uitbreiding Verduurzaming

Visser & Smit Bouw realiseert de verbouwing van een voormalige openbare bibliotheek naar een gebouw voor de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

De grootste veranderingen aan dit voormalige bibliotheekgebouw zijn de opbouw van een vierde verdieping, een nieuwe patio voor meer daglicht in de voorheen donkere bibliotheekruimtes, het toevoegen van een fietsenentree en het integreren daarvan met een bestaande zij-entree. In het gebouw komt een oefenrechtbank voor rechtenstudenten, diverse onderwijszalen en veel ruimte voor ontmoeting.

Het markante gebouw uit 1992 van de gerenommeerde Italiaanse architect Giorgio Grassi is van grote betekenis voor Groningen als architectuurstad. Tijdens deze nieuwe ontwerpfase werkte de universiteit samen met Cruz y Ortiz / Inbo en in overleg met de gemeente Groningen, de Stadsbouwmeester en architect Grassi zelf.

Naar verwachting kan de Faculteit in 2023 haar intrek nemen.

https://www.visserensmitbouw.nl/nl/projecten/detail/faculteitsgebouw-rechtsgeleerdheid-rug