Circulaire RWZI Terwolde

Verbouw Nieuwbouw Renovatie Verduurzaming

Een toekomstbestendige rioolwaterzuiveringsinstallatie, gebouwd volgens nieuwe technieken, waarbij veel aandacht is voor circulariteit en duurzaamheid.

De RWZI Terwolde behandelt het afvalwater uit de regio Terwolde - Voorst. De huidige RWZI heeft een capaciteit van 36.000 i.e. á 150 g TZV/d en wordt momenteel belast met circa 48.000 i.e. De RWZI Terwolde is daarmee sterk overbelast. De RWZI Terwolde is bovendien verouderd. WSVV heeft daarom besloten de RWZI Terwolde te renoveren. De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak:

• Het ontwerpen en realiseren van een influentgemaal;
• Het ontwerpen en realiseren van een
roostergoedinstallatie en verwerking;
• Het ontwerpen en realiseren van een zand- en
vetverwijdering;
• Het ontwerpen en realiseren van een slibbuffertank
gecombineerd met een tussengemaal;
• Het ontwerpen en realiseren van 3 actiefslibtanks
(Nereda);
• Het ontwerpen en realiseren van een
metaalzoutendoseerunit;
• Het ontwerpen en realiseren van een effluentwerk;
• Het ontwerpen en realiseren van een slibbuffertank;
• Het ontwerpen en realiseren van een gravitaire indikker;
• Het ombouwen van een bestaande slibgistingstank tot
slibopslagtank;
• Het ontwerpen en realiseren van 2
terreinrioleringskelders;
• Het ontwerpen en realiseren van luchtafzuiging en
behandeling;
• Het ombouwen van een bestaand bedrijfsgebouw tot nieuw
blowergebouw;
• Het ontwerpen en realiseren van een bedrijfsgebouw;
• Het slopen van de bestaande zuivering na ingebruikname
nieuwe installatie;
• Het ontwerpen en realiseren van terreininrichting
(verharding, groenvoorziening e.d.);

Een project waar WTB, civiel, E&PA en technologie bij elkaar komt.

Op de locatie zullen de bezoekers een rondleiding krijgen op de zuivering.

Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met onze partners: ADS Groep, Moekotte, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en Waterschap Vallei en Veluwe.

Veiligheid voorop
Een bezoek aan de zuiveringen is op eigen risico. Op de zuivering kunnen minder gezonde bacteriën vrijkomen die in het algemeen géén risico vormen. De vrijkomende bacteriën kunnen wel schadelijk zijn voor een ongeboren vrucht/baby of voor mensen met een zwakke gezondheid. Het waterschap raadt daarom een bezoek aan de zuiveringen dringend af voor:

• zwangere vrouwen
• (oudere) personen met een zwakke gezondheid
• kinderen tot 10 jaar