Herbestemming Bernarduskerk Made

Verbouw Herbestemming Nieuwbouw Restauratie Renovatie Uitbreiding Verduurzaming

Samen met BOEi werkt Breda Bouw aan de duurzame herbestemming van de Bernarduskerk in Made. De kerk gaat diverse sociaal culturele en maatschappelijke functies huisvesten en krijgt daarmee een nieuwe toekomst.

Het project laat zien hoe een oud beeldbepalend gebouw na restauratie en uitbreiding onderdeel kan blijven van de gemeenschap. Tijdens de dag van de bouw is de nieuwe invulling van het gebouw al goed zichtbaar.