Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg (1)

Verbreding Herinrichting Renovatie Onderhoud Verduurzaming

Tussen Gorinchem en Waardenburg versterkt de Graaf Reinaldalliantie 23 kilometer dijk langs de Waal. De dijktrajecten liggen dicht bij de bebouwde kernen. Op diverse locaties staat bebouwing al dan niet in een lint dicht tegen de dijk aan of op enige afstand van de dijk. De trajecten zijn afgekeurd op een of meer van de faalmechanismen hoogte, binnenwaartse stabiliteit, buitenwaartse stabiliteit en piping. Het gaat om ca. 7 km binnenwaartse versterking in grond en 10 km buitenwaartse versterking in grond. Daarbij is er nog bijna 4 km aan heaveschermen om piping tegen te gaan, die altijd aangevuld worden met grond (binnenwaarts of buitenwaarts). Daarnaast is er zo’n 6 km stabiliteitsschermen. 
De dijkversterking is in 2021 gestart. Op 1 december 2025 moet de dijk hoogwaterveilig zijn.

De Graaf Reinaldalliantie is een samenwerkingsverband van Waterschap Rivierenland met de aannemers Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel en met Royal HaskoningDHV als adviserende partij.

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is bijna 2 jaar in uitvoering. Een mooi moment om belangstellenden uit de omgeving en daarbuiten een kijkje te laten nemen op het project. Op veel plaatsen wordt er aan de dijk en in de uiterwaarden gewerkt. Ook zijn er verschillende oplossingen van de dijkversterking te zien (damwanden, grond binnenwaarts, grond buitenwaarts).
Op 2 locaties langs de dijk zijn we op 17 juni tussen 10.00-16.00 uur ‘open’ voor belangstellenden. Belangstellenden uit de wijde omgeving zijn welkom.
De locaties:
• Informatiecentrum Haaften en het terrein daarachter
• Woelse Waard Gorinchem
Vanuit de aannemers en onderaannemers staat materieel opgesteld. Hierbij geven we uitleg over de verschillende machines, zoals (elektrische) rupskraan, shovel, asfaltset, wals, knijperauto. Bij de vrachtwagen geven we een ‘dode hoekles’.
We organiseren rondleidingen, wandelroutes en fietsen onder begeleiding. Voor de kinderen zijn er allerlei activiteiten.