Nieuwbouw Science Campus fase 2A (Leiden)

Nieuwbouw

Met de nieuwbouw van fase 2A wordt het bestaande gebouw van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen onder andere uitgebreid met laboratoria en practicumruimtes, een nieuwe bibliotheek, een grote hoeveelheid onderwijs- en studiefaciliteiten en er komt een centrale hoofdentree.

In de komende jaren wordt het bestaande Gorlaeus Gebouw verder uitgebreid tot een duurzame, toekomstbestendige en moderne werkomgeving voor studenten en medewerkers.

Het Gorlaeus Gebouw wordt een hightech omgeving met state of the art onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten voor (internationale) wetenschappers en studenten. Het gebouw moet tevens duurzaam en flexibel worden, en aanpasbaar aan de eisen en wensen van de toekomst.

Het nieuwbouw project bevindt zich in de afbouwfase en er kan al een goede indruk worden opgedaan van de eindsituatie.


Op het project kan de bezoeker een route volgen en vrij toegankelijk
op eigen gelegenheid het project bezichtigen.

Op diverse plekken kan informatie worden opgedaan van het beoogde gebruik.