Funderingsherstel Rtd G. Scholtenstraat - A. Floriszstraat

Renovatie Verduurzaming

In het binnenstedelijke gebied van Rotterdam voert Bresser in opdracht van woningcorporatie Havensteder funderingsherstel en kleinschalig bouwkundig onderhoud uit in een blok van zes woningen en een cluster bergingen. Door middel van een tafelconstructie met waterdichte opstaande wanden en trillingsloos aangebrachte funderingspalen wordt de fundering hersteld en het woonblok toekomstbestendig gemaakt.

Bezoekers kunnen een route volgen door de verschillende ruimtes in het project en zo kennismaken met nagenoeg alle aspecten van funderingsherstel. Van sloop, graven, vlechten tot en met trillingsloos palen aanbrengen.