Woonzorgcentrum Zandstaete

Nieuwbouw

Aan de Beneluxlaan / Baden Powellaan in Tilburg komt een nieuw woonzorgcentrum. Huybregts Relou realiseert voor De Wever in totaal 120 wooneenheden voor verpleegkundige zorg en 33 wooneenheden voor lichtere zorg. De wooneenheden zijn verdeeld over diverse gebouwen: een hoogbouwcomplex van 10 verdiepingen en 2 omliggende blokken van 4 en 5 verdiepingen. In het nieuwe plangebied wordt op termijn ook Hospice 'De Zandsporen' gehuisvest. Het hospice krijgt een ingang aan de Everjachtlaan en staat los van de wooneenheden voor verpleegzorg.

Om de nieuwbouw te realiseren wordt het huidige woonzorgcentrum Zandstaete gesloopt. Het woonzorgcentrum is reeds gestart met het tijdelijk verhuizen van haar bewoners naar de nieuwe locatie van De Wever: het Boshuis aan de Bredaseweg. Nadat alle bewoners verhuisd zijn, wordt gestart met de sloopwerkzaamheden. De werkzaamheden van sloop tot aan de oplevering van de nieuwbouw nemen meer dan twee jaar in beslag.

In het plangebied wordt rekening gehouden met de aanwezige natuur. De oude laanbomen in de Everjachtstraat en de Beneluxlaan blijven behouden en het nieuwe complex wordt op ruime afstand tot deze bomen gebouwd. Ook waardevolle bomen op het terrein worden ontzien.