'Kijken naar dijken' in Heel en Beesel tijdens de Dag van de Bouw

'Kijken naar dijken' in Heel en Beesel tijdens de Dag van de Bouw

Klimaatverandering zorgt voor meer regen, waardoor rivieren sneller buiten hun oevers treden. Limburg weet daar alles van: in juli 2021 ging het behoorlijk mis. Om te zorgen dat we ook in de toekomst droge voeten houden, werken Mourik Infra en FL BV aan het verstevigen van de dijken bij het Limburgse Heel en Beesel. Tijdens de Dag van de Bouw op 18 juni kunnen bezoekers zien hoe dat in zijn werk gaat.

De dijkversterkingen over zo'n zes kilometer bij Heel en Beesel maken deel uit van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma en gebeuren in opdracht van het Waterschap Limburg. In totaal vinden er in de provincie op dit moment zeventien verstevigingsprojecten plaats. Die in Heel en Beesel zijn de eerste.

Hoognodig

Door klimaatverandering worden nieuwe eisen aan dijken gesteld. Dat is hoognodig ook. In juli 2021 traden door hevige regenval de Limburgse rivieren buiten hun oevers. Er vielen gelukkig geen slachtoffers, maar de totale schade bedroeg zo'n €1,8 miljard. "Als het had gewaaid, had de situatie er heel anders uit kunnen zien", zegt Marleen Weijters van Waterschap Limburg. "De dijken hadden de hoeveelheid water dan niet meer kunnen tegenhouden. Om te zorgen dat we de inwoners en ondernemers in Beesel en Heel kunnen blijven beschermen tegen het hoogwater, moeten we de dijken versterken."

Ingrijpende verandering

Een dijkversterking verandert het landschap ingrijpend. Waterschap Limburg begon dan ook al in 2016 met de voorbereidingen. Mourik Infra en FL BV begonnen in 2021 met de werkzaamheden. De bouwers gaan bij de verstevigingen erg duurzaam en innovatief te werk. Zo wordt grond die wordt afgegraven bij Heel deels hergebruikt in Beesel. De dijken worden afgedicht met bentoniet, een soort waterdichte matten. "Normaliter dichten we dijken af met klei", zegt Weijters. "De matten zorgen ervoor dat we daar minder van nodig hebben. Dit brengt minder transport met zich mee, wat duurzamer is en minder geld kost. Daarnaast levert het minder overlast op voor de omgeving, wat we uiteraard zeer belangrijk vinden."

Kom kijken op zaterdag 18 juni

Op de Dag van de Bouw op 18 juni nemen de projectmedewerkers bezoekers mee op een wandeling langs de in uitvoering zijnde dijktrajecten en geven uitleg over de versterkingen, maar bijvoorbeeld ook hoe de bestrijding van muskus- en beverratten werkt, die gaten in de dijk graven. Weijters: "Het is heel leerzaam om te zien wat er allemaal komt kijken bij een dijk die jou beschermt tegen het hoogwater". In Beesel kunnen jonge bezoekers ook zelf aan de slag: daar is een hoek ingericht waar met zand en klei zelf een miniatuurdijk gebouwd kan worden.

In Beesel vertrekt ieder half uur een wandeling, die ongeveer een half uur duurt. De wandelingen in Heel zijn iets langer en starten om 10:15 en 11:15 uur. Stevige schoenen zijn een must. Bezoekers kunnen zich voor beide wandelingen vooraf aanmelden tot vrijdag 17 juni 12:00 uur, door een mail te sturen.